Een groot deel van de echtscheidingen escaleert en mondt uit in een vechtscheiding. Een ontwikkeling die in veruit de meeste gevallen onbedoeld is ontstaan, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en professionals vaak vastlopen.

Partners in Ouderschap

Om een vechtscheiding te voorkomen is de SCHIP behandeling een praktisch hulpmiddel die jullie helpt om jullie relatie af te hechten. Samen werken jullie stap voor stap toe naar het einddoel: een toekomst waarin jullie partners in ouderschap zijn.

De SCHIP aanpak – 5 fasen

De SCHIP-aanpak bestaat uit een aantal fases die jullie als ex-partners samen met behulp van ons, als SCHIP behandelaar, doorlopen.

  1.  samenkomen
  2. conflict en verliesverheldering
  3. helpend horen
  4. integratie
  5. partners (in ouderschap)

Vechtscheiding

Een vechtscheiding kenmerkt zich door de ernstig verstoorde communicatie tussen ouders. Regelmatig verliezen ouders daarbij onbedoeld het belang van de ander en van de kinderen uit het oog. Zonder het te willen staan ze steeds opnieuw in de ‘vechtstand’.

Het woord ‘vechtscheiding’ heeft de focus op het conflict al in zich. De onderliggende aspecten van de echtscheiding komen daardoor minder in beeld.

Alles wat vertrouwd was wordt ineens onzeker

Bij een scheiding speelt ‘verlies’ een grote rol. Verliesaspecten betreffen niet alleen het verlies van de partner, gedeeltelijk verlies van de kinderen, maar vaak ook het verlies van vertrouwen, het verlies van de bestaande financiële zekerheden, het verlies van (een deel van de) sociale omgeving, het verlies van huis en haard enzovoorts.

Scheiden is een rouwproces

Rouw is onlosmakelijk verbonden aan een scheiding. Deze rouw wordt over het algemeen heel verschillend beleefd. Vaak wordt er voorbij gegaan aan wat beide partners gezamenlijk hebben verloren. In de SCHIP aanpak is hier alle ruimte voor. De praktijk leert dat het aanzienlijk helpt in het voorkomen van een vechtscheiding. De relatie als partners kan zo op een goede manier worden afgerond waardoor men als ouders verder kan.

Daarnaast zien we dat het goed afronden van een verbroken relatie bijdraagt aan een gezonde toekomstige relatie. De ‘oude pijn’ heeft een plekje gekregen waardoor jullie beide weer verder kunnen.

Praktijkvoorbeeld

Benieuwd hoe de SCHIP aanpak in de praktijk werk? Download nu het gratis E-book: Vechtscheiding voorkomen, de SCHIP aanpak. In dit E-book lees je het verhaal van Ellen en Robbert.

Vragen en contact

Benieuwd of de SCHIP aanpak bij jullie past? Weten hoelang een traject duurt? Of heb je een ander vraag? Wij helpen jullie graag.

Contact opnemen

Open chat
Welkom bij Bureau de Schakel. Waarmee kunnen wij je helpen?