Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders die gaan scheiden afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont.

Wat staat er in een ouderschapsplan?
Als ouders kennen jullie je kinderen het beste.  Het is dan ook het mooiste wanneer jullie als ouders in onderling overleg afspraken maken over hoe jullie het ouderschap vorm willen geven na de scheiding. Er zijn een aantal verplichte onderdelen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • Hoe jullie als ouders de zorg, opvoeding en omgang regelen;
  • Hoe jullie als ouders elkaar informatie  geven over belangrijke onderwerpen;
  • Hoe jullie de kosten van de verzorging en opvoeding  van jullie kinderen regelen.

Het is het beste om de afspraken zo concreet mogelijk te omschrijven. In de praktijk gebeurt het nogal eens dat er in een ouderschapsplan staat: De kinderen verblijven 50% bij vader en 50% bij moeder. Vakanties regelen we in onderling overleg. Dit kan vroeg of laat voor onduidelijkheid zorgen. Voor iedereen die bij de scheiding is betrokken biedt het rust als er heldere afspraken in het ouderschapsplan zijn opgenomen.

Als mediator en scheidingsdeskundige help ik jullie om duidelijke en werkbare afspraken te maken waar alle betrokkenen achter staan. Zo weet je wat je van je ex-partner mag verwachten en dat geldt ook omgekeerd. Het geeft jullie en jullie kind(eren) duidelijkheid en stabiliteit.

Valkuil
In de praktijk zie ik mensen nogal eens worstelen met de afspraken rondom de kinderen. Ook al is het in sommige gevallen al jaren geleden dat het ouderschapsplan is gemaakt.  Tijdens de scheidingsperiode moet er ontzettend veel geregeld worden en vaak ziet men door de bomen het bos niet meer. Soms heeft men destijds een ouderschapsplan gedownload van het internet en dit samen ingevuld. Echter; de wettelijke minimaal verplichte onderdelen van het ouderschapsplan zijn uitermate summier. Oftewel; Veel belangrijke zaken waarbij het zeer wenselijk is – en in veel gevallen zelfs noodzakelijk – om afspraken over te maken zijn niet meegenomen in een dergelijk ‘standaard’ ouderschapsplan. Hierbij kan je denken aan afspraken als: ‘Er is maar één moeder die mama heet’, ‘Elk jaar op vaderdag zijn de kinderen bij papa’.  Ook is het goed om afspraken te maken hoe jullie om willen gaan met verjaardagen, familiedagen, feestdagen en vakanties. Een compleet en duidelijk ouderschapsplan is de basis van een goed geregelde scheiding. Zowel voor jullie als ouders als ook voor jullie kinderen.

Ouderschapsplan versus Ouderschapsregeling
Persoonlijk praat ik liever over een ouderschapsregeling in plaats van een ouderschapsplan. Een plan klinkt nogal ‘luchtig en vrijblijvend’ en daar is in dit geval zeker geen sprake van. Het gaat immers over jullie kinderen waar jullie beiden het beste mee voor hebben.  Daar maken jullie als ouders afspraken over. Deze afspraken gaan jullie uitvoeren. Het reikt dus verder dan alleen een plan; het is een regeling.  Om die reden heb ik het met mijn klanten steevast over een ouderschapsregeling. Omdat er in de volksmond steeds gesproken wordt over het ouderschapsplan kies ik er voor om in dit artikel deze terminologie aan te houden.

Hoe zit het juridisch?
Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel voor ouders van minderjarige kinderen. Dat betekend dat het ouderschapsplan als bijlage van het scheidingsconvenant naar de rechtbank wordt verzonden.  Als beide documenten voldoen aan de wettelijke eisen zal de rechter de scheiding bekrachtigen en daarmee zijn de afspraken uit het scheidingsconvenant én de afspraken uit het ouderschapsplan vanaf dat moment bindend voor beide ouders.

Als jullie samenwonen wordt het ouderschapsplan bij de notaris vastgelegd. Als het ouderschapsplan bij de notaris is vastgelegd is het bindend. Jullie zijn dan verplicht om de gemaakte afspraken na te komen.

Evaluatie
Zeker als er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn is het wenselijk om in het ouderschapsplan afspraken te maken over de evaluatie van het ouderschapsplan. Een omgangsregeling kan heel passend zijn bij kinderen van bijvoorbeeld 8 en 11 jaar, echter als jullie kinderen ouder worden kan het zijn dat er heel andere afspraken nodig zijn. Ook kan het zijn dat de situatie veranderd  doordat één van jullie, of jullie beiden een andere partner hebben, willen verhuizen i.v.m. een andere baan of welke verandering dan ook. Regelmatig evalueren van het ouderschap plan kan veel onrust voorkomen.

Wijzigingen aanbrengen in het ouderschapsplan
Wijzigingen kunnen eenvoudig doorgevoerd worden; mits jullie het samen eens zijn over de veranderde afspraken. Het is dan verstandig de nieuwe afspraken op papier te zetten (in tweevoud), voorzien van de datum en een handtekening van jullie beide. Vanaf dat moment gelden de nieuwe afspraken. Als er wel wijzigingen nodig zijn maar jullie hier samen niet uitkomen dan kan een mediator jullie uitkomst bieden. Een mediator en/of scheidingsdeskundige gaat samen met jullie op zoek naar een oplossing waar jullie beide achter staan.

Wat kan Bureau de Schakel voor jullie betekenen?
Ik ben werkzaam als mediator en scheidingsdeskundige bij Bureau de Schakel. Julie kunnen bij mij terecht voor scheidingsbegeleiding van A-Z. Naast een goed en werkbaar ouderschapsplan kunnen jullie ook rekenen op deskundige begeleiding op financieel, fiscaal en juridisch gebied.  Met aandacht voor zowel de emotionele als inhoudelijke kant van de scheiding. Kinderalimentatie, partneralimentatie, pensioen, alles komt – op een gestructureerde wijze –  voorbij.  Ik behoud het overzicht en zorg dat alle zaken die geregeld moeten worden de revue passeren. Hierdoor ontstaat er bij jullie rust en ruimte. Vanuit die basis help ik jullie om met elkaar te komen tot goede en werkbare afspraken voor de toekomst.

Is jullie scheiding al bekrachtigd maar zijn aanpassingen in het ouderschapsplan wenselijk? Ook hierbij help ik jullie graag!

Contact
Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij jullie meer over ons én onze werkwijze en is voor jullie voldoende ruimte om vragen te stellen. Liever eerst even telefonisch of per email contact? Voel je vrij, wij helpen jullie graag.

Open chat
Welkom bij Bureau de Schakel. Waarmee kunnen wij je helpen?