Scheiding in één dag

Niemand gaat trouwen met de intentie om op een later moment uit elkaar te gaan. Helaas blijkt in de praktijk dat de beslissing om te gaan scheiden soms onvermijdelijk is. Als de beslissing eenmaal is genomen is het van groot belang om alles zo goed mogelijk te regelen.

Kwaliteit hoog in het vaandel

In sommige gevallen is er naast de wens om het goed te regelen ook de vraag om alles zo snel mogelijk te regelen. Bureau de Schakel biedt daarom de mogelijkheid om de scheiding in één dag te regelen. Een snel geregelde scheiding waarbij de kwaliteit onverminderd hoog in het vaandel staat. 

Scheiden in één dag, wat houdt het in:

Jullie leveren van tevoren alle benodigde stukken aan en denken van tevoren al na over de afspraken die gemaakt moeten worden. Uiteraard zorgen wij voor een helder overzicht van álle stukken die aangeleverd moeten worden én de aandachtspunten waar jullie vooraf over na kunnen en moeten denken.

Met elkaar plannen we een datum waarop we – tijdens meerdere gesprekken – bespreken welke afspraken gemaakt moeten worden. Als jullie het samen over de afspraken eens zijn worden deze afspraken direct vastgelegd en doorgenomen.

Aan het einde van de dag leggen wij alle afspraken vast in de juridische overeenkomst en tekenen jullie de gemaakte afspraken. Uiteraard is het mogelijk om de tekenafspraak één (of meerdere) dag(en) later in te plannen zodat jullie rustig over de gemaakte afspraken kunnen nadenken.

Daarna zullen wij ervoor zorgen dat – indien jullie gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben – de echtscheiding ingediend zal worden bij de rechtbank en de scheiding zal worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Om jullie scheiding in één dag te kunnen regelen is het van belang dat jullie in de basis nog wel ‘on speaking terms’ zijn en het op hoofdlijnen eens zijn met elkaar. De kans is groot dat er ook punten zijn waarop jullie het niet eens zijn met elkaar, dat is geen enkel probleem. Wel is het belangrijk dat jullie over een weer luisteren naar de belangen van de ander met als doel om samen tot een oplossing te komen waar jullie beide mee verder kunnen.

 

Mocht onverhoopt blijken dat het toch niet haalbaar is om in 1 dag afspraken te maken dan is dat natuurlijk geen probleem. Dan plannen we gewoon, op korte termijn, een vervolg. Bij álle trajecten die Bureau de Schakel doet staat voorop dat beide partijen de gelegenheid krijgen om goede en weloverwogen keuzes te maken. Jullie kunnen alleen tekenen als jullie beide alle afspraken goed kunnen overzien en ook daadwerkelijk achter de gemaakte afspraken staan.

Het stappenplan van het traject ‘scheiden in 1 dag’ ziet er als volgt uit:

Stap 1: kennismaking

Jullie kunnen per mail of telefoon aangeven dat jullie gebruik willen maken van de mogelijkheid om te scheiden in één dag. Onze mediator en scheidingsdeskundige neemt zo snel mogelijk (op werkdagen binnen 24 uur) contact met jullie op voor een gezamenlijk eerste kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos.

Om jullie scheiding in één dag te kunnen regelen is het belangrijk dat onze mediator en scheidingsdeskundige alle benodigde gegevens heeft. Hiervoor ontvangen jullie van ons een helder overzicht en een vragenlijst. Zodra alle stukken zijn aangeleverd en onze mediator de ingevulde vragenlijst van jullie allebei heeft ontvangen kan de dag zelf ingepland worden.

Stap 2: inventarisatie

Op basis van de ingeleverde stukken en de ingevulde vragenlijsten zal onze mediator en scheidingsdeskundige de mediation voorbereiden. Het spreekt voor zich dat het van groot belang is dat de ingeleverde stukken compleet en correct zijn. Als tijdens de dag zelf blijkt dat de informatie onvolledig was is de kans namelijk groot dat het niet haalbaar is om jullie scheiding in één dag te regelen.

Stap 3: de dag zelf

Mediation is te allen tijde maatwerk. Tijdens de dag zelf komen alle te regelen gevolgen van de scheiding aan bod, maar wordt ook stilgestaan bij de onderliggende belangen die er spelen. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat er uiteindelijke afspraken worden gemaakt waar jullie allebei achterstaan. Het doel van deze dag is dat op het einde daarvan gezamenlijke afspraken zijn gemaakt. De financiële afspraken staan in het convenant, de afspraken over de kinderen in een ouderschapsplan. Het is de bedoeling dat deze stukken aan het einde van de dag zelf door jullie allebei worden ondertekend. Uiteraard worden de stukken alleen getekend als jullie achter de inhoud daarvan staan en voor beiden de afspraken helder zijn.

De dag zelf is puur bedoeld een voortvarende mediation mogelijk te maken, maar het is geen verplichting om aan het einde van de dag de mediation afgeronde te hebben dan wel de stukken getekend te hebben.

Stap 4: bekrachtigen

Als jullie beide alle afspraken hebben ondertekend dan zorgen wij ervoor dat de echtscheiding ingediend zal worden de rechtbank. De rechtbank zal enkele weken later de scheiding uitspreken en alle gemaakte afspraken bekrachtigen.  Vervolgens zorgen wij ervoor dat de scheiding zal worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Als jullie alleen samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap kan deze laatste stap worden overgeslagen. Wel is het aanbevelenswaardig om de gemaakte afspraken vast te leggen bij de notaris. Het hoe en waarom zal onze mediator en scheidingsdeskundige toelichten tijdens het gesprek. De kosten van de notaris zullen separaat in rekening worden gebracht.

Stap 5: nazorg

Een jaar nadat de scheiding is geregeld nemen wij contact met jullie beiden op om te horen of de gemaakte afspraken nog steeds naar wens zijn of dat jullie graag zaken, zoals bijvoorbeeld het ouderschapsplan, willen aanpassen.

Voorwaarden

Voor het traject ‘scheiding regelen in 1 dag’ gelden de volgende voorwaarden:

  • Jullie zijn bereid om in onderling overleg tot afspraken te komen.
  • Jullie leveren de door onze mediator en scheidingsdeskundige gevraagde stukken en de ingevulde vragenlijsten zo snel mogelijk en zo compleet mogelijk aan.
  • Voordat de dag zelf plaatsvindt betalen jullie een voorschot van minimaal 50% van de pakketprijs.
  • Mocht blijken dat het niet haalbaar is om de scheiding in één dag te regelen dan zal voor het meerwerk een (gereduceerd) uurtarief van € 138,- exclusief btw berekend worden.

Pakketprijs

€ 1.250,- per persoon inclusief btw.

€ 1.500,- per persoon inclusief btw.  Indien er sprake is van een zelfstandige onderneming. Voor zelfstandigen zijn de kosten die gemaakt worden op te voeren als consultancykosten en daarmee belasting aftrekbaar.

Benieuwd wat Bureau de Schakel voor jullie kan betekenen?

Open chat
Welkom bij Bureau de Schakel. Waarmee kunnen wij je helpen?