Bij een scheiding hebben ouders als snel de vraag; hoe gaan we de kosten van de kinderen na de scheiding betalen? Hoeveel kosten de kinderen eigenlijk per maand en wie gaat wat betalen? In de wet is vastgesteld dat jullie als ouders de plicht én het recht hebben om jullie kind(eren) financieel te onderhouden en verzorgen. De afspraken hierover moeten worden opgenomen in het ouderschapsplan. Het uiteindelijke doel is dat kinderen, financieel gezien, zo min mogelijk nadelen ondervinden van de scheiding en dat er een vergelijkbare levensstandaard is bij de vader en de moeder.

Verblijfskosten en verblijf overstijgende kosten
Eerst wat uitleg over de kosten voor de kinderen. Volgens de wet kunnen deze verdeeld worden in 2 groepen; de verblijfskosten en verblijf overstijgende kosten. Onder de verblijfskosten vallen de kosten die je als ouder maakt wanneer de kinderen bij jou verblijven. Hierbij kun je denken aan kosten voor eten en drinken, kosten voor gas, water en licht, maar ook voor uitjes of vakanties. Alle overige kosten vallen onder de verblijf overstijgende kosten. Hierbij gaat het dus om kosten die onafhankelijk van waar het kind verblijft worden gemaakt. Denk hierbij aan kleding, schoolgeld en sport.

Kinderalimentatie berekenen 
Als een van de ouders het grootste deel van de zorgtaken op zicht neemt dan is het waarschijnlijk dat die ouder ook de meeste kosten maakt voor de kinderen. Hoe zorg je ervoor dat de kosten dan toch eerlijk verdeeld worden? Hiervoor is kinderalimentatie in het leven geroepen.  De ene ouder maakt dan elke maand een bedrag over naar de andere ouder. De hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de TREMA-norm, dit is een landelijk geldende norm.  Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met:

  • De draagkracht van de ouders; 
  • Het gezinsinkomen voor de scheiding;
  • Het aantal kinderen en hun leeftijd;
  • De financiële behoefte van de kinderen;
  • De verdeling van de zorgtaken na de scheiding.

Bureau de Schakel kan jullie helpen bij het berekenen van de hoogte van de kinderalimentatie. Op internet zijn er diverse sites te vinden waar je de hoogte van de kinderalimentatie kan berekenen. Echter deze rekenmodellen maken een globale berekening op basis van de gemiddelden. Mijn advies aan jullie: Laat een berekening op maat maken die past bij jullie specifieke situatie. Er zijn immers zoveel zaken die meespelen en van invloed zijn.

Kinderkostenrekening 
Het is ook mogelijk dat jullie kiezen voor een gezamenlijke kinderkostenrekening.  Een kinderkostenrekening is een en/of rekening waar jullie als ouders beide inzicht in hebben. Maandelijks storten jullie hier naar verhouding van jullie inkomen een bedrag op. Vanuit deze gezamenlijke rekening worden vervolgens alle verblijf overstijgende kosten betaald. Zo hebben jullie beide inzicht in de gemaakte kosten en geven jullie de kinderen hetzelfde als ten tijde van jullie huwelijk.

Wanneer je gebruik maakt van een kinderkostenrekening is het heel belangrijk dat jullie goede afspraken maken. Mogen beide ouders gebruik maken van de rekening of betaalt één ouder alles en kijkt de ander alleen mee? Wat gaat er wel en wat gaat er niet betaald worden van deze rekening? Er zijn diverse afspraken en constructies mogelijk.

Advies 
Regelmatig krijg ik de vraag; wat is nu beter? Werken met een kinderkostenrekening of toch kinderalimentatie? Hierop is geen eenduidig antwoord mogelijk dit wisselt per situatie.

Contact
Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij jullie meer over ons én onze werkwijze en is voor jullie voldoende ruimte om vragen te stellen. Liever eerst even telefonisch of per email contact? Voel je vrij, wij helpen jullie graag.

 

 

 

 

Open chat
Welkom bij Bureau de Schakel. Waarmee kunnen wij je helpen?