Voorheen was ik eerlijk gezegd nogal sceptisch. In mijn beleving werd de impact van een scheiding op kinderen nogal eens gedramatiseerd. Tijdens de opleiding van het programma “De Kinderen Scheiden Mee” zei ik tijdens één van de eerste lesdagen dan ook “kinderen zijn geen porseleinen poppetjes en bezitten een enorme veerkracht, daar kunnen wij als volwassenen nog een hoop van leren.”

En ja, dat klopt! Kinderen zijn enorm veerkrachtig. Al betekent dat natuurlijk niet dat de scheiding hun niets doet. Als ouders gaan scheiden komt het leven van kinderen gevoelsmatig op drijfzand te staan. Voor ouders in scheiding is het een onzekere periode, echter voor hun kinderen ook. Alles wat vertrouwd was wordt ineens onzeker.

Ik ben me gaan verdiepen in dit onderwerp en dan vooral in de helpende factoren voor een kind. Hoe kunnen we kinderen wiens ouders gaan scheiden of zijn gescheiden nét dat steuntje in de rug geven waardoor ook de kinderen weer verder kunnen. Al snel kwam ik uit bij het programma: De Kinderen Scheiden Mee: een kortdurend (1 dagdeel) en laagdrempelig programma welke uitgaat van de kracht van het kind.

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is speciaal ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Met de bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Ook de ouders worden hier bij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken. In een op de verschillende leeftijdscategorieën afgestemd dagdeel ondersteun ik kinderen van 6 tot 18 jaar om met de scheiding om te gaan.

Groepsprogramma

In een speciaal op de leeftijdsgroepen afgestemd programma van één ochtend of één middag leren de kinderen beter begrijpen wat er gebeurt rondom de scheiding en hoe ze daar mee om kunnen gaan. Het is fijn om te kunnen praten en te kunnen delen over wat je vindt en voelt. Bij de begeleiding en de programma’s van De Kinderen Scheiden Mee hoeft het kind niet ‘mee te praten’ met vader of moeder, hoeft het kind zich niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes en kunnen juist dezelfde gedachten, gevoelens en ervaringen onderling worden gedeeld tussen kinderen in dezelfde situatie. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze de erkenning: “ik ben niet alleen.” Dat is de kracht van de groep.

Individuele begeleiding

De werkvormen van het programma worden vaak ook bij individuele begeleiding ingezet. Indien gewenst kan ik jullie kind ook individueel begeleiden om ook op deze manier de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten om jullie kind zo in zijn/haar kracht te zetten tijdens- en na de scheiding.

Meerwaarde

Het laatste half uur van het groepsprogramma of in de terugkoppeling na de individuele begeleiding, worden de ouders betrokken. Als coach maak ik de onderwerpen bespreekbaar. Dit gebeurt in een veilige omgeving en een open sfeer. Na een groepsprogramma geven de kinderen samen (met ondersteuning van mij) de eindpresentatie. Het programma De Kinderen Scheiden Mee helpt kinderen beter te begrijpen en te aanvaarden wat er speelt tijdens- en na scheiding. Het biedt hun houvast voor de nieuwe situatie.

Deelname aan dit programma is een cadeautje voor elk kind in scheiding.

Contact

Het programma De Kinderen Scheiden Mee biedt kinderen en ouders een steuntje in de rug. Tijdens én na scheiding.

Heb je vragen over jouw eigen zoon of dochter? Bel of mail gerust. Ik help je graag.

 

Contact opnemen

Open chat
Welkom bij Bureau de Schakel. Waarmee kunnen wij je helpen?