1 januari 2020
Het zat er al lange tijd aan te komen; de nieuwe wet waarin partneralimentatie geregeld wordt. Deze nieuwe wet gaat op 1 januari 2020 in.

Goed om te weten
Het uitgangspunt bij alimentatie is: je kijkt eerst of je samen, in onderling overleg, al dan niet met behulp van een mediator en scheidingsdeskundige, tot overeenstemming komt over de hoogte en de duur van de partneralimentatie. Als jullie samen tot afspraken komen waar jullie beide achter staan mag je alles met elkaar afspreken wat je wilt. Dan hoef je dus helemaal niet naar de wet te kijken. Ook niet naar de nieuwe wet.

De wettelijke regels over alimentatie worden pas belangrijk op het moment dat jullie er samen niet uitkomen. Dan ga je kijken wat de wettelijke regels zijn.

Nieuwe wet partneralimentatie
Op dit moment (2019) is de van de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Per 1 januari 2020 komt hier verandering in. De duur van de partneralimentatie wordt met ingang van 1 januari 2020 maximaal 5 jaar. De regels gelden voor alimentatie bij huwelijken en geregistreerd partnerschap.

De duur van de partneralimentatie termijn is gelijk aan de helft van het aantal jaar dat jullie getrouwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad. Dus waren jullie 7 jaar gehuwd dan geldt een partneralimentatie termijn van 3,5 jaar.

Uitzonderingen op de nieuwe wet partneralimentatie

  • Minderjarige kinderen; Zijn er kinderen onder de 12 jaar betrokken bij de scheiding dan is er recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie. De alimentatie stopt dan wanneer het jongste kind 12 jaar is.
  • AOW-Leeftijd; Degene die langer dan 15 jaar is getrouwd en op het moment van scheiding binnen 10 jaar de AOW leeftijd bereikt, kan tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie.
  • 50 plussers;  Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op maximaal 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt over zeven jaar. Dat betekent dat de komende 7 jaar alle 50 plussers die 15 jaar getrouwd zijn geweest recht hebben op 10 jaar partneralimentatie.

Naast deze uitzonderingen op de hoofdregel van maximaal 5 jaar alimentatie kent het wetsvoorstel ook een hardheidsclausule. Oftewel de mogelijkheid van de rechter om af te wijken van de wet. Mocht blijken dat de beëindiging van de alimentatie, rekening houdend met de gehele situatie, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevraagd van de alimentatiegerechtigde, dan kan de rechter (op verzoek) alsnog een langere termijn vastleggen.

Wetsvoorstel Partneralimentatie
Wil je alle ins en outs van het wetsvoorstel weten? Dat kan met deze link: partneralimentatie wetsvoorstel .

Voor wie geldt de nieuwe wet partneralimentatie? 
De nieuwe wet gaat in 1 januari 2020 en geldt dan alleen voor nieuwe scheidingen. Als er voor 1 januari al een verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank dan blijft de huidige wet van kracht.

Heb je al partneralimentatie afspraken? De nieuwe wet partneralimentatie gaat gelden voor partneralimentaties die ná 1 januari 2020 worden vastgesteld. Dat betekent dus dat als er op dit moment al partneralimentatieafspraken vast staan, deze ook gewoon zo blijven.  Alleen als je ná  1 januari 2020 een verzoek tot echtscheiding indient zullen de nieuwe regels op jouw van toepassing zijn.

Verlaging aftrekbaarheid van de partneralimentatie
Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar voor degene die alimentatie betaald. In 2019 is de aftrek voor partneralimentatie maximaal 51,95%. Daar gaat veranderen. De maximale belastingaftrek van 51,95% zal in de komende jaren worden afgebouwd naar een aftrek van 37,05% in 2023.

De afbouw van het aftrekpercentage ziet er dan als volgt uit:

2020 (46%)

2021 (43%)

2022 (40%)

2023 (37%)

Vooral degene met een inkomen hoger dan € 68,500,- hebben minder belastingvoordeel door deze wijziging. Voor degene met een lager en middeninkomen zal er minder veranderen.

Contact
Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij jullie meer over ons én onze werkwijze en is voor jullie voldoende ruimte om vragen te stellen. Liever eerst even telefonisch of per email contact? Voel je vrij, wij helpen jullie graag.

 

 

Open chat
Welkom bij Bureau de Schakel. Waarmee kunnen wij je helpen?