Als mediator en scheidingsdeskundige zie ik in de praktijk dat alimentatie bij scheiding vaak een punt is van discussie. Simpelweg omdat er sprake is van tegenstrijdige belangen. Ook speelt onzekerheid over de nieuwe (financiële) toekomst hierin een grote rol speelt.

Heel begrijpelijk. De periode rondom een scheiding is een onzekere periode waarin veel gaat veranderen. Daarnaast moeten veel belangrijke beslissingen worden genomen en dat terwijl er ook nog eens veel emoties bij komen kijken. Dan is het niet vreemd dat je door de bomen het bos niet ziet. Je bent immers aan het overleven.

Het is mijn missie om voor al mijn klanten duidelijkheid en rust te creëren. Die duidelijkheid en rust zijn nodig om goede keuzes te kunnen maken en heldere en werkbare afspraken waar jullie beiden achter kunnen staan. Hier help ik jullie graag bij!

Regelmatig ontvang ik vragen met betrekking tot alimentatie. De meest voorkomen vragen inclusief de antwoorden zet ik hierbij voor je op een rij.

Moet ik partneralimentatie betalen? 
Partneralimentatie speelt een rol als de inkomens van jou en je ex-partner verschillen. Degene met het hoogste inkomen draagt bij aan de kosten van levensonderhoud voor degene met het laagste inkomen.

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben dan blijven jullie na de scheiding verplicht om financieel voor elkaar te zorgen. Voor mensen die samenwonen, geldt dit niet, tenzij jullie iets anders hebben vastgelegd in jullie samenlevingscontract.

Wanneer eindigt de partneralimentatie? 
De partneralimentatie eindigt als:

  • Een van ex-partners komt te overlijden;
  • Degene die alimentatie ontvangt gaat samenwonen, hertrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat;
  • Degene die alimentatie ontvangt zelf genoeg inkomen heeft;
  • De alimentatiebetaler de alimentatie niet meer kan betalen;
  • De onderling overeengekomen termijn of de wettelijke termijn verstrijkt.

Wat is de wettelijke termijn voor partneralimentatie? 
Hoewel de financiële zorgplicht wettelijk is vastgelegd, is het wel de bedoeling dat de bijdrage aan de ex-partner eindig is. Voor deze beëindiging gelden de volgende richtlijnen:

  • Als jullie huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen geboren, dan is de periode van de alimentatieverplichting net zo lang als de huwelijkse periode. 
  • Als jullie langer dan vijf jaar zijn getrouwd, of als jullie samen kinderen hebben gekregen dan duurt de alimentatieverplichting twaalf jaar.
  • De wettelijke termijn voor partneralimentatie zal veranderen per 1 januari 2020. Dit geldt alleen voor nieuwe scheidingen.  

Moet ik kinderalimentatie betalen
Als jullie samen kinderen hebben dan blijven jullie na scheiding samen verantwoordelijk voor de kinderen. Zowel voor de verzorging van de kinderen als ook voor de financiën. Of jullie nu getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen, dit geldt voor alle soorten relaties. Bij de kinderalimentatie is het streven om de levensstandaard van de kinderen na de scheiding niet te laten dalen.

Tot welke leeftijd moet de kinderalimentatie betaald worden?
Ouders zijn volgens de wet verplicht bij te dragen tot de 21e verjaardag van hun kind(eren). Totdat een kind 18 jaar is wordt deze financiële bijdrage kinderalimentatie genoemd. Vanaf het 18e jaar  wordt dit een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie genoemd. Vanaf dat moment gaat het geld niet meer naar de verzorgende ouder maar naar het kind zelf.

Toch kan het zijn dat de afgesproken bijdrage eerder vervalt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind voor de 21e verjaardag financieel zelfstandig wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer jullie kind niet gaat studeren maar er voor kiest om fulltime te gaan werken. Ook is het mogelijk om als ouders af te spreken dat jullie ook na de 21e verjaardag blijven bijdragen, bijvoorbeeld als jullie kind dan nog studeert. Deze en andere afspraken kunnen worden in het convenant.

Wie bepaald de hoogte van de alimentatie? 
Jullie kunnen gezamenlijke afspraken maken over de hoogte en de duur van de alimentatie. Dit is ook aan te bevelen. Hierdoor nemen jullie het heft in eigen hand. Als jullie kiezen voor mediation dan is (de hoogte van) de alimentatie één van de gespreksonderwerpen. De afspraken die jullie maken worden vastgelegd in een convenant of vaststellingsovereenkomst. Het is vervolgens wel verstandig om aan de rechtbank te vragen deze gemaakte afspraken te bekrachtigen. Hierdoor krijgen de afspraken een zogenaamde ‘executoriale titel’. Dat betekent dat de afspraken rechtsgeldig worden. De mediator zal na goedkeuring van jullie met behulp van een advocaat zorgen dat het gemaakte convenant naar de rechtbank gaat. Stel dat er in de toekomst problemen ontstaan dan kunnen jullie een beroep doen op de eerder vastgelegde afspraken.

Als jullie het samen niet eens worden over de hoogte van de alimentatie dan kunnen jullie de rechter vragen om de hoogte te bepalen. Als de rechter de hoogte van de alimentatie bepaald zal hij dat doen aan de hand van de TREMA normen.

Wat is de TREMA norm? 
Rechters in Nederland hebben een methode ontwikkeld aan de hand waarvan de alimentatie kan worden berekend. Die methode heet de alimentatie rekening volgende de TREMA norm. Deze naam heeft de norm te danken aan de publicatie in het Tijdschrift voor de rechterlijke macht. Deze normen zorgen ervoor dat er geen verschillen zijn tussen de diverse rechtbanken.

Hoe wordt de alimentatie berekend?
Aan de hand van de TREMA normen wordt de hoogte van de alimentatie berekend. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met wat de meest verdienende ex-partner kan betalen en anderzijds met wat de minstverdienende ex-partner nodig hebt. Eerst wordt de draagkracht van degene die het meest verdient bepaald. Zo wordt er gekeken wat zijn/haar netto-inkomen is, wat hij/zij nodig heeft om van te leven en wat hij/zij overhoudt. Vervolgens wordt gekeken hoeveel geld er beschikbaar is voor alimentatie. Hierbij krijgt de kinderalimentatie voorrang op de partneralimentatie.

Wat is de alimentatie indexering? 
Zowel kinder- als partneralimentatie moet ieder jaar worden verhoogd. Dit heet de wettelijke indexering. In november wordt door de minister van justitie bepaald met welk percentage de alimentatie moet worden verhoogd. Dit omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert.

Bureau de Schakel
De alimentatie is maar één onderdeel van de totale financiën. Er zijn veel meer facetten die een rol spelen als het gaat om jullie financiën. Het is dan ook van groot belang dat een financieel deskundige met jullie meekijkt en jullie kan voorzien van advies passend bij jullie specifieke situatie. De mediator en scheidingsdeskundige van Bureau de Schakel is zo’n deskundige. De scheidingsdeskundige zet de financiële impact van de scheiding voor jullie op een rij. Daarbij worden ook de fiscale gevolgen meegenomen zodat jullie achteraf, bij de belastingaangifte niet voor verrassingen komen te staan. Zo wordt helder hoeveel jullie na scheiding te besteden hebben. Op basis daarvan kunnen jullie weloverwogen beslissingen nemen als het gaat om wonen en werken.

Contact
Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek. Tijdens dit gesprek vertellen wij jullie meer over ons én onze werkwijze en is voor jullie voldoende ruimte om vragen te stellen. Liever eerst even telefonisch of per email contact? Voel je vrij, wij helpen jullie graag.

 

 

Open chat
Welkom bij Bureau de Schakel. Waarmee kunnen wij je helpen?