In de periode rondom de scheiding moeten er veel, heel veel afspraken worden gemaakt. Zo ook over de gezamenlijke woning. Zo kunnen jullie ervoor kiezen dat één van beide de woning overneemt, de woning verkocht gaat worden of dat de woning (voorlopig) onverdeeld blijft. Op de gemaakte afspraken kunnen jullie voortborduren.

Noodoplossing

In het geval dat één van jullie beide de woning overneemt of de woning in de verkoop gaat zal er nieuwe woonruimte gevonden moeten worden. En de woningmarkt is op dit moment niet eenvoudig.  Het gebeurt regelmatig dat men niet direct een nieuwe woning kan vinden. In zo’n geval kan je ervoor kiezen om een vakantiewoning te huren of om voor een bepaalde periode te verblijven bij familie op vrienden. Dit zijn echter wel tijdelijke oplossing die voor de lange termijn niet houdbaar zijn. Zeker als jullie kinderen hebben is het belangrijk dat er toegewerkt wordt naar een structurele oplossing.

Financiering

Als je besluit om een nieuwe woning te kopen is het van belang dat je helder hebt wat je mogelijkheden zijn qua hypotheek. Het heeft immers weinig zin om te bieden op een woning als je niet weet wat je financiële mogelijkheden zijn. Doordat onze mediators ook scheidingsdeskundige kunnen zij exact berekenen wat je na de scheiding te besteden hebt. Ook kunnen zij je advies geven over de hoogte van een hypotheek en de bijbehorende maandelijkse lasten. Dit helpt om goede en weloverwogen keuzes te maken zonder dat je achteraf voor verrassingen komt te staan.

Belangrijk: als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen zal ook degene die in de woning blijft wonen een nieuwe hypotheek moeten afsluiten.

Daarnaast is het goed om te weten dat vaak niet de gehele woning gefinancierd hoeft te worden door middel van een hypotheek. Vaak is er sprake van een overwaarde op de echtelijke woning. Indien jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen hebben jullie beide recht op de helft van de overwaarde. Overwaarde is het bedrag wat overblijft als de hypotheek afgetrokken wordt van de actuele waarde van de woning. Deze overwaarde kan ingezet worden bij de aankoop van een nieuwe woning.

Ik wil graag een gratis en vrijblijvend gesprek.

Sociale huurwoning en urgentie na scheiding

Ook kan je ervoor kiezen om een woning te huren. En laten we eerlijk zijn, soms is dit niet eens een keuze maar is het simpelweg onmogelijk om een woning te kopen op basis van de huidige woningmarkt in combinatie met jouw inkomen. Als jij een huurwoning zoekt en de zorg draagt voor minderjarige kinderen is het de moeite waard om te onderzoeken of je recht hebt op urgentie. Met een urgentieverklaring krijg je voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning.

Belangrijk: Er zijn strenge voorwaarden verbonden aan urgentie. Deze voorwaarden kan je opvragen bij de woningbouwvereniging.

Huren in de vrije sector na de scheiding

Lukt het niet om een sociale huurwoning te vinden omdat de wachtlijst te groot is of omdat je inkomen te hoog is? Dan is het ook mogelijk om op zoek te gaan naar een huurwoning in de vrije sector. Het verschil tussen sociale huurwoning en huurwoningen uit de vrije sector is dat er voor sociale huurwoningen een maximale huurprijs en maximale huurverhoging geldt. In de vrije sector gelden deze regels niet. De huurprijzen voor de vrije sector huurwoningen zijn dan ook een stuk hoger en in sommige regio’s voor de gemiddelde Nederlander onbetaalbaar. Voor de meeste huurwoningen in de vrije sector geldt dat er sprake moet zijn van een bepaald inkomen om je überhaupt in te kunnen schrijven. Hier gelden geen vaste regels voor aangezien de verhuurder deze regels zelf kan en mag bepalen.

Huurtoeslag na de scheiding

In sommige gevallen kan het zijn dat je recht hebt op huurtoeslag. Huurtoeslag is een maandelijkse tegemoetkoming in de huurlaten welke door de overheid wordt betaald. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je aan aantal voorwaarden voldoen:

Je inkomen mag niet te hoog zijn

Hoe hoog je inkomen mag zijn, hangt af van de maandelijkse huur, je leeftijd en de samenstelling van je huishouden.

De huur mag niet te hoog zijn

Voor het jaar 2021 mag de huur niet hoger zijn dan € 752,33

Als alle inwoners van het huishouden jonger zijn dan 23 jaar mag de huur niet hoger zijn dan € 442.46 Hierop geldt wel een uitzondering: als je een eigen kind hebt dat bij je woont mag de huur maximaal € 752,33 zijn.

Het betreft een zelfstandige woonruimte

Dat betekent dat de woonruimte in ieder geval een eigen toegangsdeur heeft die op slot kan en een eigen keuken en toilet heeft.

Belangrijk: Voor een woonboot of vakantiewoning kun je geen huurtoeslag krijgen.

Je vermogen mag niet te hoog zijn

Woon je alleen? Dan mag je vermogen op 1 januari 2021 niet hoger zijn dan € 31.340

Woon je samen? Partners mogen samen op 1 januari 2021 niet meer bezitten dan € 62.680

Belangrijk: Als je thuiswonende kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar dan telt hun vermogen (spaargeld) mee bij jouw vermogen.

Verhuizen na de scheiding

De ouder bij wie de kinderen wonen mag niet zomaar overal naartoe verhuizen. Hiervoor is toestemming van de andere ouder nodig. In het ergste geval kan de rechter worden ingeschakeld.  Het is dus belangrijk om daar waar mogelijk goed te blijven overleggen met de andere ouder. Is er sprake van de wens om te verhuizen en komen jullie er samen niet uit? Maak dan een afspraak met een mediator om zo in onderling overleg te zoeken naar een oplossing waar jullie beide vrede mee hebben.

Laat je goed adviseren

Bij een scheiding komt nogal wat kijken. Juist daarom is het belangrijk dat je je goed laat adviseren. Onze mediators en scheidingsdeskundigen staan voor jullie klaar om jullie advies te geven over jullie specifieke situatie. Wij adviseren jullie op financieel, fiscaal en juridisch gebied zodat jullie goede en verantwoorde keuzes kunnen maken zonder dat jullie achteraf voor verrassingen komen te staan. Dat is nu een (financiële) investering, echter die investering verdienen jullie dubbel en dwars terug!

Open chat
Welkom bij Bureau de Schakel. Waarmee kunnen wij je helpen?