Betaal of ontvang je alimentatie? Dan moet dit bedrag jaarlijks aangepast worden aan het actuele loon- en prijspeil. Deze aanpassing noemen we de indexering. Iedere alimentatiebetaler is, mits er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt in de vaststellingsovereenkomst, wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen.

Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie en is afhankelijk van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

De indexering alimentatie voor 2024 bedraagt 6,2%

Zelf in de gaten houden
De indexering gaat niet automatisch. Je krijgt hier ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler (en ontvanger) belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Stel dat je dit vergeet dan kan deze indexering tot 5 jaar terug gevorderd worden. En dat bedrag kan (afhankelijk van de hoogte van de alimentatie), behoorlijk oplopen.

Loon niet zoveel gestegen? Regelmatig krijgen wij de vraag: “Maar mijn inkomen is niet met dat percentage gestegen, moet ik dat dan toch betalen?” Het antwoord is kort en duidelijk: ja. Ook in dat geval blijft de indexering wettelijk verplicht.

Zelf berekenen van het geïndexeerde bedrag
Als je het nieuw te betalen bedrag gaat berekenen is het belangrijk dat je er rekening mee houdt dat er indexatie op indexatie plaatsvindt. Dit betekent dat de indexatie plaatsvindt op het laatst betaalde/ ontvangen bedrag en niet op het in het begin (bij scheiding) vastgestelde bedrag.

Voorbeeld:
In 2022 is bepaald dat de maandelijkse alimentatie € 200, – is. De indexering voor 2023 was 3,4%. In 2023 werd het oorspronkelijke bedrag van € 200,- dus verhoogd met 3,4% wat neer komt op € 206,80 (€ 200,- + 3,4% = € 206,80). Vanaf 1 januari 2024 wordt dit bedrag € 219,62 (€ 206,80,- + 6,2% = € 219,62).

Heb je vragen over jullie specifieke situatie?

Contact opnemen

 

Open chat
Welkom bij Bureau de Schakel. Waarmee kunnen wij je helpen?